שיטת הניקוד של משרד הרישוי, מה עושים עם נקודות ? האם ניתן למחוק? האם הנקודות מתבטלות?

שיטת הניקוד – כיצד היא עובדת?

לכל נהג העובר עבירות תנועה על פי תקנות ו/או פקודת התעבורהנרשמות לחובתו נקודות. הנקודות נועדו למעשה לפקח על עבירות תנועה החוזרות על עצמן ולהרתיע את הנהג מלבצע אותן שוב. 

למרבית עבירות התעבורה יש גם ענישה נלווית לקנס הכספי והיא בדמות נקודות חובה לעבירה. 
בנושא הזה יש אי בהירות מאד גדולה ורוב הנהגים לא יודעים מה לעשות עם נקודות? האם הנקודות נמחקות או לא? מתי עושים נהיגה מונעת?

כדי להסביר במעט את המצב נדגיש כמה כללים: 

א. אדם שצבר לחובתו סך של עד 12 נקודות בתקופה של שנתיים, הנקודות נמחקות באופן אוטומטי זאת במידה ולא נרשמו לחובתו דוחות או נקודות נוספות. 
ב. מעל 12 נקודות ויותר, הנקודות אינן נמחקות והנהג מחויב בקורס נהיגה בסיסית. נהג אשר לא יעבור את הקורס רישיון הנהיגה שלו יקבל התלייה אוטומטית ולדבר השלכות רבות על רישיון הנהיגה לרבות על חידוש רישיון או ביטוח לכלי הרכב. 
ג. סך של 24 נקודות יובילו את הנהג לקורס נהיגה מתקדם כתנאי להמשך נהיגתו. 
ד. סך של 36 נקודות יובילו את הנהג לפסילה בת 3 חודשים ובתום הפסילה עליו יהיה להיבחן שוב במבחן התיאוריה. 
ה. סך של 72 ברצף או 2 פסילות בגין 36 נקודות בסמיכות יובילו מיד לפסילה בת 9 חודשים ובסיומה על הנהג יהיה לעשות מחדש את כל רישיונות הנהיגה שלו גם תיאוריה גם טסט ובנוסף ייאלץ הנהג להיבחן במכון הרפואי לבדיקת כשירותו לנהיגה. 

אז מה אפשר לעשות עם נקודות? 

פה ישנה חשיבות מכרעת לפנות מיד עם קבלת הדו”ח לעורך דין המתמחה בדיני התעבורה. עורך דין מנוסה ובקיא בדיני התעבורה יוכל בקלות למצוא כשלים בחומר הראיות ובעבודת המשטרה ואז יפעל להגיש בקשה להישפט בדו”ח ובהגיע מועד המשפט להציג את הכשלים הראייתיים ולבטל את הנקודות בבית המשפט כמו גם להפחית את הקנס בגין העבירה. 

כמו כן, אנשים רבים נוטים לטעות ולחשוב שאם הם לא שילמו את הדו”ח אז הנקודות לא נרשמות לחובתם, זוהי טעות איומה מאחר ולא רק שהנקודות נרשמות אלא גם הקנס מתחיל מיד לצבור ריבית פיגורים ועולה מיד בשיעור של 50%!!! 

החוק קובע כי דו”חות יש לשלוח להישפט במסגרת הזמן הקבועה בחוק, 90 ימים, ולא יאוחר מכך. דו”ח שישלח לאחר המועד לא יטופל ע”י משטרת ישראל. 

אז בפעם הבאה שאתם מקבלים דו”ח משטרה, תתייעצו עם עורך דין לתעבורה.

 ===

עו”ד תומר נגולה, ראש מחלקת התעבורה הארצית – פירמת עורכי הדין LS

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print