ימי מחלה – האם המעסיק רשאי לדרוש שהעובד ייבדק ע”י רופא מטעמו. ומשמעות פיטורין בתקופת מחלה

כיצד ומתי עומדת למעסיק הזכות לערער על האישורים הרפואיים המוצגים לו ע”י העובד.

משרדינו ייצג עו”ד שכירה  אשר עבדה בחברת עו”ד. עורכת הדין יצאה לחופשה מחלה עקב שפעת, כאשר במהלך תקופת מחלתה נקעה בנוסף את רגלה. חרף המצאת אישורים מרופא קופת חולים ביקש המעסיק להעמיד את העובדת לבדיקה חוזרת ע”י רופאה מטעמו. משהדבר לא הסתדר המעסיק האשים את העובדת בהכשלת הבדיקה ויזם את פיטוריה. העובדת תבעה מספר רכיבים, והמעסיק מצידו יזם תביעה שכנגד. ליבת המחלוקת נסבה אודות דינם של ימי המחלה.

בפסק דין מקיף קובע כב’ השופט יוחנן כהן כי עובד אינו חייב להעמיד את עצמו לבדיקת המעסיק בזמן שהמציא אישור מרופא קופ”ח. הדבר נכון גם שעה שהעבד הסכים במסגרת הסכם העבודה לערוך בדיקות תקופתיות. שכן אין דין בדיקה תקופתית כללית כדין בדיקה ספציפית. עצם היות אדם מוגדר כעובד אינו מחייב אותו להיבדק שלא לצורך כל אימת שחשקה בכך נפשו של מעסיקו.

משמעות הדבר כי לעובדת מגיעים כל ימי המחלה, ועל המעסיק היה להשלים את ימי המחלה. כמו כן מאחר ופיטוריה סיכלו את האפשרות שלה להמשיך ולנצל ימי מחלה, הרי שיש לחייב את המעסיק בתשלום כל ימי המחלה הצבורים של העובדת. 

בסופו של יום תביעת העובדת התקבלה כמעט במלואה והמעסיק חוייב לשלם לה 47,000 ₪ בתוספת ריבית והוצאות משפט בסך 6,000 ₪. תביעת המעסיק נדחתה במלואה.

את העובדת ייצגו עורכי הדין אלי לנדאו ואדמית בכר. [סע”ש 12045-03-17 מקונן נ’ חברת יניב אידל]

===

עורך דין אלי לנדאו מתמחה בדיני עבודה ושמפט אזרחי.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print